Felvételi

Beiratkozás a 2022/23-as tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves leendő Diákjaink!

Diákigazolvánnyal kapcsolatos információk:

A diákigazolvány használatáról szóló 362./2011.(XII.30.) Kormányrendelet megtekinthető: https://www.diakigazolvany.hu oldalon.

Az állandó diákigazolvány érvényessége: 8 év, ugyanabban az intézményben.

Új diákigazolványra intézményváltás miatt szükség van, akkor is, ha a meglévő diákigazolvány még érvényes!

Azoknak a tanulóknak, akik eddig a mi intézményünkbe jártak, és a diákigazolványuk érvényességi ideje 8 éven belül van, nem kell új diákigazolvány, hiszen nem váltottak intézményt.

Az állandó diákigazolvány készíttetéséhez szükséges tudnivalók:

Kérjük, hogy:

  • Először a lakcím szerinti OKMÁNYIRODÁT/KORMÁNYABLAKOT keressék fel a gyermekkel együtt, mert a fénykép elkészítése, valamint az aláírás rögzítése már ott történik. Vinni kell a születési anyakönyvi kivonatot, lakcímkártyát és személyi igazolványt.
  • Az okmányirodában a fényképezés után kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer-Adatlapot Erdős Ágnes iskolatitkárnak adják át a beiratkozáskor.

A diákigazolványokat a fenti Kormányrendelet alapján az Oktatási Hivatal várhatóan augusztus végén iskolánkba küldi ki.

A fenti határidő után leadott igényléseket később, a nyár folyamán egyszerre küldjük el, így azok a diákigazolványok szeptember elsejére biztosan nem készülnek el!

A második idegen nyelv választásának eredményéről a beiratkozás folyamán az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.

A tankönyveket minden gimnazista a 2022/2023-as tanévben is térítésmentesen kapja.

Beiratkozás időpontja: 2022. június 22. 9-13 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

- születési anyakönyvi kivonatot,

- lakcímkártyát,

- személyi igazolványt,

- külföldi állampolgárság esetén a tartózkodási engedélyt, stb.

- általános iskolai bizonyítványt,

- TAJ-kártyát,

- az okmányirodában kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer-Adatlapot,

- szakszolgálat által kiállított szakértői véleményt.

SZÉP ÉS EREDMÉNYES DIÁKÉVEKET KÍVÁNUNK!

Budapest, 2022. május 19.                                                                        Hollóné Kovács Éva

                                                                                                                        intézményvezető

Felvételi

Felvételi tájékoztató a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.

Részletes tájékoztató a gimnáziumi tagozatokról, a pontszámításról, a szóbelikről.

Iskolánk OM-azonosítója: 035324

Tagozataink

Felvételi tárgyak tagozatonként

Biológia-kémia (természettudományi) tagozat (0001): biológia 
Humán tagozat (0002): magyar nyelv és irodalom, történelem 

Öt évfolyamos angol kezdő (0003): magyar nyelv és irodalom
Öt évfolyamos angol haladó (0004): angol
Négy évfolyamos angol tagozat (0005): angol 
Műszaki-informatikai tagozat (0006): két tárgy az informatika, a matematika, ill. a fizika közül

A műszaki-informatikai tagozat felvételi vizsgája

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll. A matematika, informatika és fizika tantárgyak közül kettőt kell választaniuk a tanulóknak. A diákok a vizsgán mindkét tantárgyból egy-egy tételt húznak, amivel 25-25 pontot szerezhetnek a szóbeli vizsgán.

Fizikából a húzott tétel egy képet/ábrát tartalmaz, a tanulónak a képen látható jelenséget kell a mellékelt irányított kérdések segítségével kifejteni/magyarázni. A magyarázat során a diáknak használnia kell a tanult fogalmakat, szakkifejezéseket.

Informatikából a tétel egy számítógépen megoldandó rövid feladatot és néhány elméleti kérdést tartalmaz. A tanuló a számítógépes feladatot a felelete során oldja meg. A gépen Windows 10 operációs rendszer van a feladatokat Word, Excel, Power Point 2016, Paint programmal kell megoldani.

Matematikából a szóbeli vizsga során a tanulónak egy megoldandó problémát kell értelmezni, elmagyarázni. A felelet során ismertetni kell néhány a témakörhöz tartozó tanult fogalmat.

Felvételi követelmények tantárgyanként

Matematika

2021.08.17

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), valamint a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).

Történelem

2021.08.16

Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002).

Angol nyelv

2021.08.16

Kötelező felvételi tárgy a nyelvi előkészítő haladó angol tagozaton (0004), illetve az angol tagozaton (4 éves képzés - 0005).

Biológia

2021.08.16

Felvételi témakörök a biológia-kémai tagozatra (0001):

Informatika

2021.08.16

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Fizika

2021.08.16

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Írásbeli feladatsorok

A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni, a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.

>> További általános tájékoztatás
>> Az elmúlt 20 év feladatsorai