Felvételi

Felvételi 2021.

Iskolánk OM-azonosítója: 035324

Felvételi tájékoztató a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.
Részletes tájékoztató a gimnáziumi tagozatokról, a pontszámításról, a szóbelikről.

2021. november 2-án és 3-án 17 órakor gimnáziumi beiskolázási tájékoztatót tartunk a szülők számára. Egészségvédelmi okokból a maszkviselés kötelező lesz, illetve a zsúfoltságot is igyekszünk kerülni. 

A tájékoztatókra a létszám betelt, a regisztráció lezárult.


Tagozataink

Felvételi tárgyak tagozatonként

Biológia-kémia (természettudományi) tagozat (0001): biológia 
Humán tagozat (0002): magyar nyelv és irodalom, történelem 

Öt évfolyamos angol kezdő (0003): magyar nyelv és irodalom
Öt évfolyamos angol haladó (0004): angol
Négy évfolyamos angol tagozat (0005): angol 
Műszaki-informatikai tagozat (0006): két tárgy az informatika, a matematika, ill. a fizika közül

A műszaki-informatikai tagozat felvételi vizsgája

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll. A matematika, informatika és fizika tantárgyak közül kettőt kell választaniuk a tanulóknak. A diákok a vizsgán mindkét tantárgyból egy-egy tételt húznak, amivel 25-25 pontot szerezhetnek a szóbeli vizsgán.

Fizikából a húzott tétel egy képet/ábrát tartalmaz, a tanulónak a képen látható jelenséget kell a mellékelt irányított kérdések segítségével kifejteni/magyarázni. A magyarázat során a diáknak használnia kell a tanult fogalmakat, szakkifejezéseket.

Informatikából a tétel egy számítógépen megoldandó rövid feladatot és néhány elméleti kérdést tartalmaz. A tanuló a számítógépes feladatot a felelete során oldja meg. A gépen Windows 10 operációs rendszer van a feladatokat Word, Excel, Power Point 2016, Paint programmal kell megoldani.

Matematikából a szóbeli vizsga során a tanulónak egy megoldandó problémát kell értelmezni, elmagyarázni. A felelet során ismertetni kell néhány a témakörhöz tartozó tanult fogalmat.

Felvételi követelmények tantárgyanként

Matematika

2021.08.17

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), valamint a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).

Történelem

2021.08.16

Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002).

Angol nyelv

2021.08.16

Kötelező felvételi tárgy a nyelvi előkészítő haladó angol tagozaton (0004), illetve az angol tagozaton (4 éves képzés - 0005).

Biológia

2021.08.16

Felvételi témakörök a biológia-kémai tagozatra (0001):

Informatika

2021.08.16

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Fizika

2021.08.16

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Írásbeli feladatsorok

A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni, a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.

>> További általános tájékoztatás
>> Az elmúlt 20 év feladatsorai