Felvételi

Ideiglenes felvételi jegyzék

Az ideiglenes felvételi jegyzék rangsora az elért összes pontszám alapján készült.

A 0001-es és 0006-os tanulmányi területen pontegyenlőség esetén – a Felvételi tájékoztatónak megfelelően - a tanuló központi írásbelin elért matematika központi írásbeli pontszáma alapján határoztuk meg a sorrendet.

A 0002-es tanulmányi területen pontegyenlőség esetén – a Felvételi tájékoztatónak megfelelően - a tanuló központi írásbelin elért magyar nyelvi központi írásbeli pontszáma alapján határoztuk meg a sorrendet.

A 0003-as, 0004-es és 0005-ös tanulmányi területen pontegyenlőség esetén – a Felvételi tájékoztatónak megfelelően - a tanuló központi írásbelin elért központi írásbeli összes pontszáma alapján határoztuk meg a sorrendet.

Az elutasított tanulóknak nem elegendő az általános iskolából hozott pontszámának és a központi írásbeli pontszámának összege vagy nem jelentek meg a szóbeli vizsgán.

Módosítani, új tagozatot jelölni csak a középiskolával való egyeztetés (a gimnaziumifelveteli@nlgbp.hu  email címen vagy telefonon 0612846400) után lehetséges.

A Módosító tanulói adatlapoknak megfelelően az ideiglenes felvételi jegyzék még módosulhat.

A tanulók oktatási azonosítóval vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket a tagozatkódokra kattintva tekinthetik meg.

0001           0002           0003            0004           0005             0006

Felvételi

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.

Iskolánk OM-azonosítója: 035324

Tagozataink

Felvételi tárgyak tagozatonként

Biológia-kémia (természettudományi) tagozat (0001): biológia 
Humán tagozat (0002): magyar nyelv és irodalom vagy történelem 

Öt évfolyamos angol kezdő (0003): magyar nyelv és irodalom
Öt évfolyamos angol haladó (0004): angol
Négy évfolyamos angol tagozat (0005): angol 
Műszaki-informatikai tagozat (0006): két tárgy az informatika, a matematika, ill. a fizika közül

A műszaki-informatikai tagozat felvételi vizsgája

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll. A matematika, informatika és fizika tantárgyak közül kettőt kell választaniuk a tanulóknak. A diákok a vizsgán mindkét tantárgyból egy-egy tételt húznak, amivel 25-25 pontot szerezhetnek a szóbeli vizsgán.

Fizikából a húzott tétel egy képet/ábrát tartalmaz, a tanulónak a képen látható jelenséget kell a mellékelt irányított kérdések segítségével kifejteni/magyarázni. A magyarázat során a diáknak használnia kell a tanult fogalmakat, szakkifejezéseket.

Informatikából a tétel egy számítógépen megoldandó rövid feladatot és néhány elméleti kérdést tartalmaz. A tanuló a számítógépes feladatot a felelete során oldja meg. A gépen Windows 10 operációs rendszer van a feladatokat Word, Excel, Power Point 2016, Paint programmal kell megoldani.

Matematikából a szóbeli vizsga során a tanulónak egy megoldandó problémát kell értelmezni, elmagyarázni. A felelet során ismertetni kell néhány a témakörhöz tartozó tanult fogalmat.

Felvételi követelmények tantárgyanként

Választható felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), kötelező felvételi tantárgy a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).

Történelem

2022.11.15

Választható felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002).

Angol nyelv

2022.11.15

Kötelező felvételi tárgy a nyelvi előkészítő haladó angol tagozaton (0004), illetve az angol tagozaton (4 éves képzés - 0005).

Biológia

2022.11.15

Felvételi témakörök a biológia-kémai tagozatra (0001):

Informatika

2022.11.15

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Fizika

2022.11.15

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Matematika

2022.11.15

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

Írásbeli feladatsorok

A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni, a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.

>> További általános tájékoztatás
>> Az elmúlt 20 év feladatsorai