Felvételi

Felvételi 2022.

Felvételi eredmények


Az Oktatási Hivatal által kiküldött hivatalos végeredmény alapján a 2022 szeptemberében induló gimnáziumi osztályainkba felvett tanulók listáját a tagozatkódokra kattintva tekinthetik meg.

A tanulók oktatási azonosítóval vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek.

A hivatalos értesítést minden fontos információval együtt postán küldjük el.

Gratulálunk a felvett tanulóknak!

                                           0001          0002          0003         0004            0005           0006   


  Felvételi tájékoztató a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.

  Részletes tájékoztató a gimnáziumi tagozatokról, a pontszámításról, a szóbelikről.

  Iskolánk OM-azonosítója: 035324

  Tagozataink

  Felvételi tárgyak tagozatonként

  Biológia-kémia (természettudományi) tagozat (0001): biológia 
  Humán tagozat (0002): magyar nyelv és irodalom, történelem 

  Öt évfolyamos angol kezdő (0003): magyar nyelv és irodalom
  Öt évfolyamos angol haladó (0004): angol
  Négy évfolyamos angol tagozat (0005): angol 
  Műszaki-informatikai tagozat (0006): két tárgy az informatika, a matematika, ill. a fizika közül

  A műszaki-informatikai tagozat felvételi vizsgája

  A szóbeli felvételi vizsga két részből áll. A matematika, informatika és fizika tantárgyak közül kettőt kell választaniuk a tanulóknak. A diákok a vizsgán mindkét tantárgyból egy-egy tételt húznak, amivel 25-25 pontot szerezhetnek a szóbeli vizsgán.

  Fizikából a húzott tétel egy képet/ábrát tartalmaz, a tanulónak a képen látható jelenséget kell a mellékelt irányított kérdések segítségével kifejteni/magyarázni. A magyarázat során a diáknak használnia kell a tanult fogalmakat, szakkifejezéseket.

  Informatikából a tétel egy számítógépen megoldandó rövid feladatot és néhány elméleti kérdést tartalmaz. A tanuló a számítógépes feladatot a felelete során oldja meg. A gépen Windows 10 operációs rendszer van a feladatokat Word, Excel, Power Point 2016, Paint programmal kell megoldani.

  Matematikából a szóbeli vizsga során a tanulónak egy megoldandó problémát kell értelmezni, elmagyarázni. A felelet során ismertetni kell néhány a témakörhöz tartozó tanult fogalmat.

  Felvételi követelmények tantárgyanként

  Matematika

  2021.08.17

  Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

  Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), valamint a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).

  Történelem

  2021.08.16

  Kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002).

  Angol nyelv

  2021.08.16

  Kötelező felvételi tárgy a nyelvi előkészítő haladó angol tagozaton (0004), illetve az angol tagozaton (4 éves képzés - 0005).

  Biológia

  2021.08.16

  Felvételi témakörök a biológia-kémai tagozatra (0001):

  Informatika

  2021.08.16

  Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

  Fizika

  2021.08.16

  Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

  Írásbeli feladatsorok

  A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni, a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.

  >> További általános tájékoztatás
  >> Az elmúlt 20 év feladatsorai