Informatika

2022.11.15

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

A számítógép felépítése

 • Egy mai számítógép hardver és szoftverfelépítése, részei
 • Az adatok tárolása, egységei
 • Be- és kimeneti perifériák, csoportosításuk

Az operációs rendszer használata

 • Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, navigáció a háttértáron. Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón.
 • Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Programok futtatása.
 • Vírus fogalma, hatása. Vírusterjedés megakadályozása.
 • Tömörítés fogalma, célja. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása.
 • Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése.

Kommunikáció a hálózaton

 • A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. A hálózat használatának alapszabályai.
 • Az internet szolgáltatásai, felhőszolgáltatások
 • Az informatika és az internet a hétköznapokban
 • Saját e-mail cím. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás melléklettel.
 • Tematikus és kulcsszavas keresők. Képek, térképek keresése az interneten

Szöveg, kép és zene

 • A rajzoló programok alapszintű szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek. Rajzok, ábrák készítése.
 • A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép, valamint ezek tárolása, formátumai.

Szövegszerkesztés számítógéppel

 • A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Kiskapitális, nagybetűs formák, felső- és alsóindex.
 • Bekezdés- és oldalformázás, behúzások, szegélyek, hátterek. Műveletek vágólappal.
 • Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása. Képek beillesztése.
 • Mentés és nyomtatás.
 • Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Szöveges és rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. Levél, újságoldal készítése. Tantárgyi anyag készítése.
 • Tabulátorok használata, tabulátortípusok
 • Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás.

A prezentációkészítés alapjai

 • Prezentációk szerkezete
 • Szöveg, kép beszúrása
 • Alapvető formázások, háttér

Az adatkezelés alapjai

 • Táblázatok használati lehetőségei a mindennapi életben.
 • Táblázatok és cellák formázása.
 • Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet, a legalapvetőbb függvények.
 • Diagramok készítése táblázatból.