Hit- és erkölcstan

Református hittan

Kedves Szülők és kedves Gyerekek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai hittanos foglalkozások között megtalálják a református hittant is. Ezeken az alkalmakon bibliai történeteken keresztül a gyermekek megismerkedhetnek Mennyei Atyánkkal, Istennel és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal.

Célunk, hogy gyermekük ezeken a foglalkozásokon olyan értékekkel gazdagodjon, melyek későbbi életében is reményt, bölcsességet, útmutatást tudnak adni számára.

Az alkalmon a bibliai történeteken túl tanulunk énekeket, imádságokat, a kicsikkel sokat játszunk, rajzolunk, a munkafüzetben található feladatokkal pedig játékos módon mélyítjük el az adott témát. Az idősebb korosztállyal életkori sajátosságaikat figyelembe véve beszélgetünk számos fontos etikai kérdésről, melyet néha drámapedagógiai módszerekkel mélyítünk el.

Heti egyszer 45 percben lesznek a foglalkozások, melyek kötetlen beszélgetéssel kezdődnek. 

Felekezettől függetlenül mindenkit várok szeretettel, a keresztség nem feltétel.

Várva a mielőbbi találkozást, szeretettel köszöntök mindenkit:

Brandenburgné Szabó Ildikó

református hittanoktató

Evangélikus hittan