Bemutatkozás

Iskolánk

A Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium a főváros XX. kerületének városközpontjában található, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Külső-Pesti Tankerületi Központja.

Intézményünket 1981-ben alapították, általános iskolaként kezdte meg működését. 1985-ben négy évfolyamos gimnáziumi képzéssel bővült. 1991-től 2013-ig nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést is működtettünk. Jelenleg az iskolában 12 évfolyamon folyik a képzés. Évek óta maximális kihasználtsággal működünk, tanulóink létszáma 800 fölött van. 

Iskolánk OM-azonosítója: 035324

Innováció

A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanítási módszereiben és alkalmazott technikáival minden módon igyekszik megfelelni a XXI. századi követelményeknek. 2013-ban egy nagyszabású TÁMOP projektben vett részt mind az áltlános iskolai, mind a gimnáziumi tagozatunk, melynek célja a kompetencia alapú oktatás korszerű technológiákkal való megtámogatása volt.Az oktatás során pedagógusaink gyakran használják a projektmódszert, ami ma a legkorszerűbbnek és leghatékonyabbnak tartott tanulási forma. Intézményünk rendelkezik interaktív táblákkal és tanulói netbookokkal, amelyek jól használhatóak a tanulásban, és általuk a legkorszerűbb tanulási formákat sajátíthatják el tanulóink. Az infokommunikációs technológiák (IKT) bevonását a tanítás folyamatába kiemelten fontosnak tartjuk.A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium a Microsoft partneriskolája, 43 pedagógus kollégánk regisztrált tagja a Microsoft PIL programnak. Iskolánk 2013-ban elnyerte a Microsoft Innovative School címet.

Microsoft Partners In Learning

Bekerültünk tehát az országban kiválasztott 50 iskola közé, akik részt vettek Microsoft Partners in Learning for Schools - az innovatív iskolák magyarországi programjában. A fejlesztő programcélja a korszerű eszközök és technológiák hatékony integrációja a tanítás-tanulás mellett az intézményvezetés folyamatába és az iskola külső és belső kommunikációjába egyaránt. A program koordinátora: Hollóné Kovács Éva igazgató és Klacsákné Tóth Ágota a matematika-fizika munkaközösség vezetője, aki 2012-ben az Innovatív Tanárok Európai Fórumán 1. helyezést ért el.

A PIL for Schools program keretében online továbbképzéseken vettünk részt, hozzáférhetünk tananyagokhoz, oktatási szoftverekhez, sikeres iskolafejlesztő képzési módszerekhez és anyagokhoz. Szakmai eszmecserét és ötletszerzést-átadást folytathattunk itthoni és külföldi iskolákkal gazdagítva módszertani kultúránkat.

Szegedi Longitudinális Program

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben csatlakozott a Szegedi Iskolai Longitudinális Programhoz. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete mellett működő MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport ebben a programban az általános iskolások fejlődését vizsgálja tanulmányaik 8 éve során. Pedagógusaink a méréseknek köszönhetően követni tudják a tanulók fejlődését, azonosítják a lemaradó és a tehetséges gyerekeket, s ezáltal hatékonyan tudják feljeszteni a nehezen vagy éppenséggel gyorsan kibontakozó képességeket.