Gyermekvédelem

Kötelező orvosi és védőnői szűrővizsgálatok

A nemzeti köznevelésről szóló -2011. évi CXC. - törvény biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben a tanulók ingyenes iskola- egészségügyi ellátását. A vizsgálatok, illetve kötelező védőoltások időpontjáról és eredményeiről a szülők írásban kapnak értesítést. Az osztályonként esedékes vizsgálatokról ebben a tájékoztatóban olvashatnak.

Iskolai szociális segítés

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége:

Baladik Andrea

Tel: 06-20/253-69-49

e-mail: ovodai-iskolai@hszi20.hu  ; baladik.andrea@hszi20.hu  

Ügyelet ideje: 

páros hét csütörtök 14:00-16:00

páratlan hét csütörtök 10:00-14:00

Központja: Család- és Gyermekjóléti Központ

1203 Budapest, Pázsitos sétány 7.

e-mail: gyermekjolet@hszi20.hu

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Mediációs lehetőség biztosítása, megszervezése.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.

Iskolarendőr- Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság programja keretében iskolánk rendőre:

Váradi József rendőr őrnagy

e-mail: bmta20@gmail.com , varadij@budapest.police.hu 

Telefon: 06-20/242-00-65

Az iskolánkért felelős rendőrtiszttel felvehetik a kapcsolatot személyesen a megadott telefonszámon, vagy gyermekvédelmi felelősünkön, Sándor Erzsébet igazgatóhelyettesen keresztül.