Alapítványunk

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítványunk adószáma:

18229556-1-43

Alapítványunk számlaszáma:

OTP 11720001-20175148

"A Nagy László Iskoláért" Alapítvány


Mindannyiunk számára közismert, hogy a költségvetés által alulfinanszírozott állami és önkormányzati iskolák folyamatosan pénzügyi gondokkal küzdenek. A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak szülei az iskola anyagi támogatására alapítványt hoztak létre, mely több mint ezer 6-18 év közötti diákérdekében tevékenykedik. A "Nagy László Iskoláért" Alapítvány 1996-ban 106 ezer Ft induló vagyonnal alakult meg. Az alapítvány célja, hogy anyagi hozzájárulásával segítse azon iskolai lehetőségek biztosítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges gyermekeink művelten, magas szintű tudás birtokában kerüljenek ki az intézményből és jó eséllyel induljanak el pályájukon.

"A Nagy László Iskoláért" Alapítvány céljait az Alapítvány Alapító okirata rögzíti.

Az alapítvány fő céljai:

   - az iskola tárgyi, személyi feltételei megteremtésének elősegítése,

   - az iskola profiljába illeszkedő oktatási programok támogatása,

   - a gyermekek szabadidős és sport tevékenységének támogatása

   - az iskola szociális és mentálhigiénés céljai megvalósításának segítése,

   - művelődési lehetőségek támogatása.

Az alapítvány fennállásának első 3 évében bevételeinek túlnyomó többségét az iskolába járó tanulók szüleinek pénzadományai tették ki. Ezekben az években elsősorban az alapítvány javára közvetlenül, vagy csekken történő befizetésekből, valamint az alapítványi célok megsegítésére szervezett rendezvényeken való támogató részvételből származtak az alapítvány bevételei. 2000-től alapítványunk jogosulttá vált a személyi jövedelemadók közcélokra felajánlható 1%-ának fogadására is, ami tovább gyarapítja az alapítvány felhasználható pénzeszközeit. A több bevétel nagyobb lehetőséget biztosít az alapítványi célok minél szélesebb körű támogatására. Alapítványunk segítséget kap az iskolában tanító pedagógusoktól is, akik az egyre népszerűbb alapítványi rendezvényeink (évi rendszerességgel szervezett Alapítványi Bál, Sportnap, stb.) szervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállalnak, valamint a kuratórium rendszeres munkájában is aktívan részt vesznek.

Az alapítvány bevételeinek felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma - amelynek tagjai szülők és iskolai tanárok - az alapító okiratban meghatározott elvek alapján pályázati rendszer szerint dönt. Pályázatot nyújthat be az alapító okiratban rögzített célok bármelyikének támogatására az Iskola (nevében az iskola igazgatója), az iskola pedagógusai, az iskolában tanulók ill. szüleik. A kuratórium a hozzá érkező anyagi támogatást igénylő írásbeli pályázatokat a havonta tartott kuratóriumi ülésein megvitatja, és a támogatás megítéléséről többségi szavazással dönt.

A kuratórium tagjai

Elnök: 

Alexa Anita Ildikó

Titkár: 

Brecsokné Kertész Ágnes

Tagok:

Boros Istvánné

Kércsi Renáta Katalin

Kolonits Zoltánné

Krémer Csilla

Molnár Károly

Móricz Laura Olga

Szlaby Norbert