Alapítványunk

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítványunk adószáma:

18229556-1-43

Alapítványunk számlaszáma:

OTP 11720001-20175148

"A Nagy László Iskoláért" Alapítvány


Mindannyiunk számára közismert, hogy a költségvetés által alulfinanszírozott állami és önkormányzati iskolák folyamatosan pénzügyi gondokkal küzdenek. A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak szülei az iskola anyagi támogatására alapítványt hoztak létre, mely több mint ezer 6-18 év közötti diákérdekében tevékenykedik. A "Nagy László Iskoláért" Alapítvány 1996-ban 106 ezer Ft induló vagyonnal alakult meg. Az alapítvány célja, hogy anyagi hozzájárulásával segítse azon iskolai lehetőségek biztosítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges gyermekeink művelten, magas szintű tudás birtokában kerüljenek ki az intézményből és jó eséllyel induljanak el pályájukon.

Beszámoló a 2021-es évről

"A Nagy László Iskoláért" Alapítvány 1996-ban alakult, így az elmúlt évben ünnepeltük 25 éves fennállásunkat.

Voltak szép, és nagy terveink ennek megünneplésére, azonban a Covid járvány kitörése utáni (közel) két év nem olyan volt, mint az eddigiek, alapítványunk számára sem.

Elmaradtak olyan események, rendezvények, alkalmak, amiket korábban rendszeresen támogattunk.

2020-ban sajnos elmaradt az évek óta megszokott, "tanévnyitó" családi- sport és egészségnap rendezvényünk is, amin nagy örömünkre minden évben szívesen vesznek részt a gyerekek és szüleik is. 2021-ben szerencsére meg tudtuk rendezni, és mivel az időjárás is kegyes volt hozzánk, sok résztvevő gyűlt össze, sokan versenyeztek, illetve az egészségügyi méréseket is sokan igénybe vették. Ennek a rendezvénynek a keretében elültettünk 3 db juharfát, ezzel ünnepeltük meg az iskola fennállásának 40. és az alapítvány fennállásának 25. évfordulóját is.

Jótékonysági estünket nem tudtuk 2021 februárban megrendezni, és sajnos idén is elmarad. De reméljük, és bízunk benne, hogy a jövő év elején már ismét együtt lehetünk a megszokott eseményünkön.

A nehézségek ellenére azért mi nem tétlenkedtünk, igyekeztünk így is támogatni az iskolát, a diákokat.

Többek között mindkét tanév végén jutalmaztuk a valamilyen módon kiemelkedő eredményt elért diákokat, és az Alapítvány hozzájárulásával valósult meg, az örömteli módon nagy számú, jeles eredményt elérő alsós diák könyvjutalomban részesítése is.

A 2020-2021-es tanév második felében és 2021-2022 tanév folyamán már ismét több kérelem érkezett hozzánk, amiket teljesítettünk. Így pl. az ABACUS matematikai kiadvány előfizetése az általános iskola osztályai részére, az őszi online futóverseny résztvevőinek éremmel jutalmazása, az oktatás minőségét javító, kisebb informatikai eszközök beszerzése, rajz munkaközösség kérésére szakkörhöz szükséges eszközök, valamint az aula karácsonyi díszítésére és általános dekorálására eszközök anyagok vásárlása, ezen kívül, különös tekintettel a COVID járvány miatt megváltozott helyzetre, mivel a tanulók több időt töltenek bent az épületben, a szabadidő kellemesebb eltöltésére vásároltunk a felső tagozatos tanulószobások részére különféle társasjátékokat, illetve az alsó tagozatos osztályok részére szintén társasjátékokat és fejlesztő játékokat, eszközöket is.

Támogattuk az online színházi előadások megtekintését is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a nehézségek ellenére több diák vett részt különféle versenyeken, és ott jó eredményeket értek el, az ő jutalmazásukhoz is hozzájárultunk.

Az iskola, fenntartói segítséggel új udvari játszóteret épített, ezért az alapítvány által korábban megfogalmazott cél számunkra már nem aktuális, de az erre félretett, illetve a külön adakozásokból összegyűlt pénzt, egyéb forrásokkal kiegészítve más, udvaron használható sportszerek vásárlására fordítottuk, így pl. kültéri ping-pong asztalt vásároltunk 300.000 Ft értékben, labdákat, ping-pong ütőket és egyéb sportszereket adományoztunk, és a különféle sportversenyek jutalmazásához is hozzájárultunk.

Az udvari tevékenységekhez kapcsolódóan hozzájárultunk az "iskolakert" kialakításához, melynek kapcsán termőföld valamint eszközök és növények vásárlását 135.000 Ft-tal támogattuk.

A 2020-2021-es tanév végén is támogatta Alapítványunk az iskolai nyári táborokat és jutalmaztuk a kiemelkedő tanulmányi és sport versenyeredményt elért diákokat, valamint 69 alsós, kiváló tanulmányi eredményt elért kisdiák könyvjutalmához járultunk hozzá.

2021-ben is közreműködtünk a Szalagavató bál rendezvény megtartásában, és a 2021-2022 tanév első félévében érkezett, kisebb összegű különféle kérelmeket is támogattuk, így pl. a rajzszakkört, és néhány DÖK-rendezvényt is.

Ezúton is tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy Alapítványunk a 2020 évi SZJA 1 % felajánlásokból 952.662 Ft támogatáshoz jutott. Köszönjük szépen annak a 130 személynek (köztük a Kuratórium tagjainak és családtagjaiknak is), aki megtisztelt minket, és alapítványunk javára rendelkezett.

Szükség van a támogatásukra, mert kérelem, teljesítendő cél sok van, de sajnos anyagi lehetőségeink korlátozottak, így nem tudunk mindig mindent maradéktalanul teljesíteni.

Alapítványukról információ, adószámunk, számlaszámunk valamint a Kuratórium tagjainak névsorát ezen az oldalon olvashatják, alapító okiratunk pedig ITT található.

Kérjük, támogassanak minket ebben az évben is SZJA-juk 1 %-ának felajánlásával!

Reméljük hogy mihamarabb viszontláthatjuk egymást valamelyik hagyományos rendezvényünkön!

"A Nagy László Iskoláért" Alapítvány céljait az Alapítvány Alapító okirata rögzíti.

Az alapítvány fő céljai:

   - az iskola tárgyi, személyi feltételei megteremtésének elősegítése,

   - az iskola profiljába illeszkedő oktatási programok támogatása,

   - a gyermekek szabadidős és sport tevékenységének támogatása

   - az iskola szociális és mentálhigiénés céljai megvalósításának segítése,

   - művelődési lehetőségek támogatása.

Az alapítvány fennállásának első 3 évében bevételeinek túlnyomó többségét az iskolába járó tanulók szüleinek pénzadományai tették ki. Ezekben az években elsősorban az alapítvány javára közvetlenül, vagy csekken történő befizetésekből, valamint az alapítványi célok megsegítésére szervezett rendezvényeken való támogató részvételből származtak az alapítvány bevételei. 2000-től alapítványunk jogosulttá vált a személyi jövedelemadók közcélokra felajánlható 1%-ának fogadására is, ami tovább gyarapítja az alapítvány felhasználható pénzeszközeit. A több bevétel nagyobb lehetőséget biztosít az alapítványi célok minél szélesebb körű támogatására. Alapítványunk segítséget kap az iskolában tanító pedagógusoktól is, akik az egyre népszerűbb alapítványi rendezvényeink (évi rendszerességgel szervezett Alapítványi Bál, Sportnap, stb.) szervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállalnak, valamint a kuratórium rendszeres munkájában is aktívan részt vesznek.

Az alapítvány bevételeinek felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma - amelynek tagjai szülők és iskolai tanárok - az alapító okiratban meghatározott elvek alapján pályázati rendszer szerint dönt. Pályázatot nyújthat be az alapító okiratban rögzített célok bármelyikének támogatására az Iskola (nevében az iskola igazgatója), az iskola pedagógusai, az iskolában tanulók ill. szüleik. A kuratórium a hozzá érkező anyagi támogatást igénylő írásbeli pályázatokat a havonta tartott kuratóriumi ülésein megvitatja, és a támogatás megítéléséről többségi szavazással dönt.

A kuratórium tagjai

Elnök: 

Bálint Zoltán

Titkár: 

Brecsokné Kertész Ágnes

Tagok:

Alexa Anita

Boros Istvánné

Farkasné Fodor Ildikó

Kércsi Renáta

Kolonits Zoltánné

Molnár Károly

Szlaby Norbert