Általános iskola

Általános iskolai tagozatunk bemutatása

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola 

és Gimnázium

1203 Budapest, János u. 4.

Telefon: 284-64-00

E-mail: nlgbp20@nlgbp.hu 

Honlapja: https://www.nagylaszlogimnazium.net/ 

A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos többcélú intézményként lát el nevelő-oktató feladatot Pesterzsébet központjában. Az intézmény szerkezete:

 • az általános iskola 1-8. évfolyamos,
 • a gimnázium 4 és 5 évfolyamos.

Az általános iskolai nevelés és oktatás feladatait a tudás, közösség, innováció értékekhez kapcsolódva látjuk el.

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontúságot, így pedagógiánkkal a tanulói sikerek, a diákélethez kapcsolódó élmények nyújtására; folyamatos, személyre szabott személyiség- és közösségfejlesztésre törekszünk.

Változatos tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel, infokommunikációs eszközök használatával segítjük a tanulói kompetenciák fejlesztését. A hatékony motiváció eszközeivel támogatjuk a tanulók tanulás iránti pozitív attitűdjének kialakulását.

A 2022/2023-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Az osztályokban azonos Helyi tanterv alapján folyik az oktatás-nevelés.

Alsó tagozaton az egész napos iskola napirendje:

 • Reggel 7 órától 8 óráig gyülekezés, ügyelet az iskolába beérkező gyermekek számára 7.30-kor reggelizés
 • 8 órától 16 óráig:

Az "a" jelű osztályok tanítási napjának rendje:

- tanítási órák: két blokkban 8-14 óra 30 percig,

- napközis foglalkozás két részre osztva (a tanítási órák között és utánuk),

- ebéd, szabadban levegőzés, játék, önálló tanulás, a házi feladatok elkészítése, uzsonna,

- egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás-zeneiskolai foglalkozás.

A következő tanévben az 1.a osztályfőnöke: Kissné Takács Edina.

A "b" jelű osztályok tanítási napjának rendje:

- tanítási órák 8-13 óráig,

- napközis foglalkozás a tanítási órák után,

- ebéd, szabadban levegőzés, játék, önálló tanulás, a házi feladatok elkészítése, uzsonna,

- egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás-zeneiskolai foglalkozás.

A következő tanévben az 1.b osztályfőnöke: Őze Ildikó.

16-17 óráig: a kijelölt teremben összevont ügyelet az iskolában maradó tanulók számára, vagy további foglalkozások igény szerint: pl. rajz, idegen nyelvi, dráma, sakk, stb. szakkör. A tanuló az egyéni vagy fejlesztő, szakköri, sportköri, zeneiskolai foglalkozáson a szülő kérésére, illetve a szakértői véleményben foglaltak alapján vesz részt.

Mindkét osztályban a hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) olvasási módszert

alkalmazzuk, kompetencia alapú matematikaoktatást végzünk.

Az idegen nyelv tanításának az iskolánkban fontos szerepe van. Lehetőséget adunk csoportbontásban 1.osztálytól kezdve az idegen nyelvvel való korai ismerkedésre. Az oktatott idegen nyelv iskolánkban az angol nyelv.

Felső tagozaton:

Kiemelt figyelmet fordítunk a matematika, az anyanyelv, az angol nyelv és az informatika kompetencia alapú oktatására.

A tanítási órák után 16 óráig: ebédelés, tanulószoba, egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás. A szülő kérésére a tanuló részt vehet a tanulószobán, sportköri foglalkozásokon, szakkörökön, énekkaron, egyéni foglalkozásokon. A szakértői véleményben foglaltak alapján tartjuk a fejlesztő foglalkozásokat.

Diákjainknak biztosítjuk a heti 5 testnevelés órát, és ennek órakeretében egyes évfolyamokon az úszásoktatás, korcsolyázás lehetőségét is.

Programjaink néhány jellemző tevékenysége mind hangsúlyos része a tanítási tartalmaknak: a kommunikáció, az informatikai környezettel ismerkedés, matematikai-logikai, természettudományos ismeretek/ környezetvédelem, képességfejlesztés, pozitív életvitellel kapcsolatos attitűd kialakítása, a tanulás tanulása.

Iskolán belül igénybe vehető tanórán kívüli foglakozások, szakkörök: napközi és tanulószoba, tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni foglalkozások, rajz, dráma és informatikai szakkör, énekkar, zeneiskolai szolfézs, furulya- és hegedűoktatás, kulturális intézmények látogatása, kirándulások, diákönkormányzati rendezvények.

Különféle sportolási lehetőségek helyben választhatóak a tanulók számára: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, játékos testnevelés, játékos torna, iskolai sportkör, egyéb sportágak igény szerint. Tehetséges diákjainkat eredményesen készítjük fel a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. A tanulási feltételek támogatására gazdag könyvtári állomány, folyamatosan frissülő informatikai eszközök, korszerű, színvonalas sportudvar áll a diákok rendelkezésére.

Mindazokat, akik az iskolánkat kívánják választani, írásban vagy emailben (krix.angela@nlgbp.hu) jelezzék 2022. április 1-ig az igazgatónőnek (a szülő nevének, címének, illetve elérhetőségének a megjelölésével).

Beiratkozás időpontja: 2022. április 21. és április 22.

Gyermekeiket szeretettel várjuk!

Budapest, 2021. 12. 14.

             Krix Angéla                                                                                                                             Hollóné Kovács Éva

intézményvezető-helyettes                                                                                                                   intézményvezető

Beiskolázási körzetünk

 • 1204 Bp. Bajza utca
 • 1204 Bajza köz
 • 1203 Baross utca - páratlan oldal 33-47-ig, ill. páros oldal 38.
 • 1204 Bethlen utca
 • 1203 Bíró Mihály utca
 • 1204 Bocskai utca
 • 1204 Csokonai utca
 • 1204 Dobos utca - páros oldal 2-50-ig és páratlan oldal 1-47-ig
 • 1204 Emlékezés tere
 • 1204 Kövező utca
 • 1204 Liliom utca
 • 1204 Nefelejcs utca
 • 1204 Rezeda utca
 • 1203 Szent Imre herceg utca - páratlan oldal 1-39ig
 • 1204 Szent Imre herceg utca - páros oldal 44-78-ig, páratlan oldal 41-79-ig
 • 1204 Szerdahely utca
 • 1203 Topánka utca
 • 1204 Török Flóris utca - páratlan oldal 73-117-ig.