Magyar nyelv és irodalom

2022.11.15

Választható felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), kötelező felvételi tantárgy a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll.

Az első részben egy előre kiadott művel, a másodikban egy ismeretlennel találkozik a vizsgázó.

A kötelezően ismerendő művek előre kiadott listája:

 1. Petőfi Sándor: János vitéz

 2. Arany János: Toldi

 3. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez

 4. Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

 5. Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

 6. Petőfi Sándor: Az Alföld

 7. Arany János: A walesi bárdok

 8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 9. József Attila: Születésnapomra

 10. Ady Endre: Párisban járt az Ősz

 11. Aesopus: A róka és a holló

 12. Molière: A fösvény

 13. Kosztolányi Dezső: A kulcs

 14. Petőfi Sándor: Úti levelek

 15. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

A hozzájuk kapcsolódó kérdések:

 • a szöveg felismerése részlet alapján: szerző és cím

 • a keletkezés ideje

 • a műnem megnevezése, indoklás

 • a műfaj megnevezése, jellemzése


A második részben egy ismeretlen kortárs lírai szöveget kell a vizsgázónak átfogóan értelmeznie. Az értelmezést kérdések segítik, melyek a következőkre vonatkozhatnak:

 • rímfajták, ritmus, ütemhangsúlyos és időmértékes verselés

 • szövegforma (verses vagy próza)

 • nyelvtani ismeretek: szófajok, szószerkezetek, mondatrészek, mondatfajták

 • költői eszközök: ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória, szó szerinti és metaforikus jelentés.