Kezdő angol tagozat (0003)

2023.09.17

A kötelező felvételi tantárgy a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003) a magyar nyelv.

A tanulók egy rövid szöveget kapnak elolvasásra, valamint a szöveghez kapcsolódó kérdéseket. A feladatok egy része az általános iskolai magyar nyelv tantárgy ismeretanyagára épülnek, a korábban megszerzett ismeretek gyakorlati elsajátítását kérik számon. A számonkérhető ismeretanyagban a szóelemek, szófajok, mondatrészek, összetett mondatok szerepelhetnek.

Ezenkívül a vizsga során felmérjük a vizsgázó szövegértési képességét, szókincsét, kifejezőkészségét is.