Történelem

2022.11.15

Választható felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002).

Összefüggő szóbeli feleletet szeretnénk hallani egy témában térkép és általunk adott segédanyag felhasználásával. A segédanyag kép vagy rövid szöveges forrás lesz.

Témakörök:


1. Az ókor öröksége - tudomány, művészet, vallás

2. A magyarság történetének kezdetei és a honfoglalás

3. Árpád-ház (Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla)

4. Hunyadiak (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)

5. Felfedezők és hódítók (Felfedezések előzményei és következményei, Európán kívüli világ)

6. Hazánk a Habsburg Birodalomban a XVIII. században (benépesítés, gazdaság, társadalom)

7. Reformkor (Kossuth Lajos és Széchenyi István)

8. Osztrák - Magyar Monarchia

9. A nagyhatalmak versengése (I. világháború okai, katonai szövetségek)

10. A trianoni békediktátum


Jó tanulást és sikeres felvételit kívánunk!