Tájékoztatás

2022.03.04

"Alapvető Jogok Biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében" című állásfoglalása

Elérés: https://www.ajbh.hu/-/2670755-47