Komplex projektnapok a 11.C osztályban

2024.04.01

A 11.C osztály március 4-5-6-án projektnapokon vett rész. A projektnapok címe: Az ember mint adat.

A projekt alapvetően azt vizsgálta, milyen hatással van a robotok megjelenése az ember hétköznapi, társadalmi életére, egészségére és a művészetekre, azaz emberi mivoltára.

A projektnapok előtt a diákok olyan iskolán kívüli eseményeken vettek részt, amelyekben az alkotás, az emberi lényegre rákérdező művészet különböző megjelenési formáival találkozhattak, a technológia bevonásával vagy akár erőteljes tagadásával.

Az 1. nap fő témája a robotok megjelenése a mindennapi életben, az orvoslásban, illetve az, hogy ez hogyan befolyásolja az egyén szabadságát, döntési lehetőségeit, a 2. napé a Big Data hatása a társadalomra, a 3. napé pedig a művészet volt.

A diákok a projektnapokon robotot programoztak, drámajátékot adtak elő, applikációt terveztek, plakátot szerkesztettek vagy festettek, mesterséges intelligencia segítségével portrékat, verseket, műalkotásokat készítettek, témáikban olvastak, videókat néztek, feladatlapokat töltöttek ki, és a végén egy nagy, disputa rendszerű vitában fejtették ki gondolataikat.

A projekt során létrejöttek egyéni és kiscsoportos produktumok, illetve egy közös blogban az egész osztály is együtt dolgozott, az összproduktum ez a blog. 

A projekt dokumentációja, részletes leírása, további képek, produktumok részletek elérhetők ITT.