Felvételi

SZÓBELI FELVÉTELI 2018.
 

A gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák időpontjai és beosztása a tagozatkódokra kattintva tekinthetők meg.

Tagozatkód: 0001 - emelt szintű természettudományi tagozat

Tagozatkód: 0002 - emelt szintű humán tagozat

Tagozatkód: 0003 - intenzív angol kezdő (öt évfolyamos)

Tagozatkód: 0004 és 0005 - intenzív angol haladó (öt évfolyamos), emelt angol

 
Felvételi tájékoztató a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.
 
Tájékoztató a gimnáziumunk iránt érdeklődő 8. osztályosok ismerkedő délutáni foglalkozásairól és online versenyünkről
Központi írásbeli felvételi: 2018. január 20-án. Tájékoztató: ITT.

Óvodásoknak

Tájékoztató a jövőre 1. osztályos, idén nagycsoportos óvodás gyermekek szülei részére. ITT.

Az angol nyelvi szóbeli felvételi beszélgetés témakörei

A tanulók egy rövid angol nyelvű szöveg olvasása után a vizsgáztatóval beszélgetnek az adott szövegről a hozzá tartozó angol nyelvű kérdések alapján. Ezt követően pedig a témáról beszélgetnek a vizsgáztatóval irányított kérdések alapján.

A következő témák fordulhatnak elő:     

 1. Iskola, tantárgyak, iskolai foglalkozások
 2. Szabadidő, kedvenc időtöltés
 3. Napirend, saját napi beosztásod
 4. Család, családtagok bemutatása
 5. Lakás és berendezése
 6. Étkezési szokások
 7. Egészséges életmód
 8. Nyaralás, hogyan töltötted a tavalyi nyaralásod?
 9. Ünnepek, családi ünnepek, karácsony
 10.   Sportok, kedvenc sportod
 11.   Modern technika: televízió, telefon
 12.   Évszakok, időjárás, öltözködés

Szóbeli felvételi vizsga magyarból

A vizsgán a szövegértési, szóbeli szövegalkotási és a kommunikációs készségeket mérjük.
Két részből áll:
 • beszélgetés egy szövegből kiindulva; a szövegértést ellenőrző és az általános tájékozottságot firtató kérdések
 • önálló szóbeli szövegalkotás egy kép alapján 3-4 perc terjedelemben: leíró, értelmező bemutatás vagy kitalált történet alkotása. 

Gimnáziumi felvételi követelmények:

Legalább jó átlagú általános iskolai tanulmányi eredmény a közismereti tantárgyakból, az emelt szintű csoportokban az 5-8. évfolyam általános iskolai törzsanyagának magasabb szintű tudása a felvételi tantárgyakból, az intenzív angol nyelvi osztály haladó csoportjában és az emelt szintű angol nyelvi tagozaton az angol nyelv alap szintű ismerete. Elvárjuk a kulturált magatartást és a tanulmányi munka iránti érdeklődést, amit a legalább jó magatartás és szorgalom érdemjegy tükröz.

Intézményünk nyolcadik osztályos általános iskolai tanulói felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat az általános tantervű csoportban (005) a felvételi követelményekben foglalt feltételek teljesülése esetén. Az emelt szintű csoportokba (001, 002, 003,004) kerüléshez részt kell venniük a felvételi vizsgán.

Írásbeli feladatsorok

 
A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni,  a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.
 
 

Elérhetőség

Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode