Kódolás hete 2020

Kódolás hete 2020

A Kódolás hete idén október 10. és 25. között került megrendezésre. A szemléletformáló esemény célja, hogy minél több diák ismerkedjen meg a programozás alapjaival, vagy meglévő tudását még jobban gyarapítsa. A kódolás nem csak azoknak hasznos, akik ezt a pályát szeretnék választani, hiszen a digitális technológia ma már meghatározza mindennapjainkat. Ahhoz, hogy megértsük a digitális világot, hatékonyan, kreatívan kihasználjuk annak előnyeit, jó, ha minél előbb megpróbáljuk a diákokkal megismertetni a programozás alapjait. 12 évfolyamos iskolánkban ahogyan a korábbi években, úgy idén is minden korosztálynak szerveztünk kódolási programokat, kihasználva széles skálán mozgó digitális eszközparkunkat, pl. a 3D nyomtatót.

A tanárok munkáját ezúttal a Teamsen kialakított csoport segítette. Összesen 25 féle tevékenység szerepelt a kínálatban, a bevont pedagógusok ezek közül választottak tanulócsoportjaik ismeretében. A két hétig tartó esemény alatt életkori sajátosságoknak megfelelő, tudásszinthez igazodó eseményeket szerveztünk, rendkívüli informatika, matematika, fizika, osztályfőnöki órák keretében, valamint délutáni foglalkozások alkalmával. Együttesen 170 iskolai esemény valósult meg, mindent összevetve 2550 tanuló bevonásával, ami természetesen azt jelenti, hogy jó néhány tanulónk több kódolási eseményen is részt vett. Minden eseményünk a tanulók aktív közreműködésével zajlott és rendkívül népszerű volt diákjaink körében. A programot Klacsákné Tóth Ágota munkaközösség-vezető és Gergelyi Katalin koordinálta, lebonyolításukban velük együtt 29 pedagógus vett részt.

Az alsó tagozaton népszerű volt a páros programozás, melynek során a gyerekek robotok szerepét öltötték fel, és egymást „programozták”. A kódolós színező feladatokat is élvezettel végezték az alsósok – itt a megadott kódoknak megfelelő színekkel kellett dolgozni, míg elő nem tűnt a rejtett ábra. A 2. osztálytól a pixelszínezőt használták a tanítónők, itt is hasonló, bár valamennyivel komplexebb feladatott kellett megoldani az ábra megjelenéséért. A képkódfejtés már komolyabb matematikai műveleteket igényelt, itt is képeket kellett megtalálniuk a kicsiknek. A Keresd a hibát! feladat a robotprogramozás világát készítette elő papíron, a korongkódolás tevékenység során pedig korongokból kirakott ábrák alapján kellett megfejteni az elrejtett szöveget.

A nagyobbak egyik kedvelt tevékenysége a kódfejtés volt. A felső tagozaton számos titkosírásfajtával ismerkedhettek meg a diákok, ezek közül az egyik megfejtéséhez egy-egy házi készítésű, tehát az iskola 3D nyomtatójával kinyomtatott kódfejtő rácsokat kaptak segítségül. A kettes számrendszer ismerői a bináris kódolást tanulták, az 5-6.-osok körében a képkódfejtés és a páros programozás ugyanolyan népszerű volt, mint az alsó tagozatosok körében. Felső tagozatban a Code.org felületén található különböző programokkal is szívesen tanultak a gyerekek: a Kódolás Órájának itt található kínálatából a Flappy, a Táncos buli, a Star Wars és a Minecraft egyaránt szerepelt a kínálatban. A Minecraft Education változatában tanulóink kódolással építhettek az általuk elképzelt világban. Nagy élményt jelentett a felső tagozaton a Micro:bit mikrokontroller programozása, amit a Klacsákné Tóth Ágota tanárnő által kifejlesztett kihívás kártyák használatával sajátították el. A tavalyi sikerhez hasonlóan a CodyColor játék most is népszerűnek bizonyult a felső tagozaton. A népszerű online játék offline változatát Klacsákné Tóth Ágota készítette el 40 cm x 40 cm nagyságú kartonlapokból, így a diákok maguk is kipróbálhatták, milyen robotnak lenni. A LEGO robot programozása sem maradt el idén sem, már haladóbb szinten lévő diákjaink pedig a CodeCombat oldalán található kihívásokat próbálták megoldani kódolással, ahol az utasításokat már nem blokkprogramozással, hanem szövegesen kellett megadni.

Iskolánk tavaly előtt3D nyomtatót nyert GE nemzetközi pályázatán. Igyekszünk kihasználni a nyomtató különleges lehetőségét, ezért célunk minél több diákkal megismertetni a modellalkotás lépéseit. Az ennek érdekében szervezett foglalkozásokon résztvevő tanulók megismerkedtek a Tinkercad alkalmazással. Megtanulták a 3D modellalkotás alapjait, majd önálló modellt hoztak létre. Figyelemmel kísérhették a 3d nyomtató működését, kézbe vehették az általuk szerkesztett, kinyomtatott tárgyat. Valamennyien bekerültek az iskola Tinkercad felületén létrehozott online osztálytermébe, így otthon is folytathatják az alkotást.

Főleg a gimnáziumi osztályokban, de itt-ott felső tagozatos csoportokban is sikerült a kódolást a művészetekben is felfedeztetni. A Fibonacci sorozat és az aranymetszés jelentőségét megismerték a művészeti és építészeti alkotásokban, majd a sorozat alapján természetben előforduló képződmények modelljét programozták a Tinkercad Kódblokkok menüjében.

A 11. évfolyam tanulói matematikaórán a szinuszfüggvény transzformációja témakörben a Sonic Pi szoftver segítségével zenét programoztak. Az alkalmazás különösen népszerű volt a lányok körében. A 11-12-es diákok ismerkedtek a C# nyelv alapjaival is megismerkedhettek. A Micro:bit a nagyok körében is sikert aratott: hangra működő éjszakai világítást, automata ablak modellt, önműködő szekrényt, vízszintjelző készüléket készítettek és programoztak a mikrokontrollerrel.

A felsőbb évfolyamokon is népszerűek voltak a különféle titkosírások (Caesar, rácsos stb.), de a történelemből ismert Enigma kódkészítő gép működésmódját is megismerhették, sőt, elkészíthették annak papírmodelljét is.

Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy az idei évben a Kódolás Hete óriási népszerűségnek örvendett. Nemcsak az események és a résztvevők száma volt kiemelkedő, hanem az is, hányféle tanórán volt kódolásos foglalkozás: informatika, digitális kultúra, matematika, fizika, magyar nyelv, magyar irodalom, német nyelv, angol nyelv, francia nyelv, olasz nyelv, biológia, ének-zene, rajz és vizuális kultúra. 

Bízunk abban, hogy sok diákunkban nemcsak egyszeri jó élményként marad meg a kódolás, hanem sikerült az érdeklődésüket e dinamikusan fejlődő terület felé irányítanunk.

 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode