Fizika

Fizika

Fizika (választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0007))

 A testek mozgása

 • Egyenes vonalú egyenletes mozgás: pálya, út, elmozdulás, sebesség és egységei. 
 • Változó mozgás: pillanatnyi sebesség, átlagsebesség. 
 • Az egyenletesen változó mozgás: gyorsulás, szabadesés. 

A dinamika alapjai

 • A tehetetlenség törvénye: a tömeg és mértékegységei. 
 • A sűrűség és mértékegységei. 
 • Erőhatás, erő és mértékegysége, iránymennyiség, támadáspont, hatásvonal. 
 • Legismertebb erőfajták: gravitációs erő, súlyerő, rugalmas erő, súlytalanság. 
 • Az erőmérés. Erő–ellenerő, rugós erőmérő, egyensúly. 

Halmazállapotok

 • A nyomás fogalma: nyomóerő, nyomott felület, nyomás és mértékegysége. 
 • A folyadékok nyomásahidrosztatikai nyomás. 
 • Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. 
 • A testek úszása, lebegése, és elmerülése: lebegés, úszás, merülés feltételei. 
 • A gázok nyomása. Torricelli kísérlete, nyomáskülönbségen alapuló eszközök. 

Hőjelenségek

 • A hőterjedés: hőáramlás, hővezetés, hősugárzás. 
 • A hőtágulás, a Celsius-skála. 
 • Halmazállapot-változások: az olvadás. A fagyás. 
 • A víz sajátos viselkedése. Olvadáshő, olvadáspont, fagyáspont, fagyáshő. 
 • Halmazállapot-változások: párolgás, forrás, lecsapódás. Párolgás, páratartalom, párolgási sebesség, forrás, forráspont, forráshő, lecsapódás. 

Elektromosság

 • Az anyag részecskéinek szerkezete: elektron, proton, neutron, ion. 
 • Elektromos vezetők, szigetelők, földelés, villámhárító. 
 • Áramkör, áramforrás, az elektromos áram fogalma, áramerősség jele, mértékegysége, 
 • Az elektromos áram mérése. Áramkörök alkotórészei. A kapcsolási jelek. Egyszerű és elágazó áramkörök. Rövidzárlat. Soros és párhuzamos kapcsolás  
 • Feszültség. Feszültség jele, mértékegysége  
 • Ellenállás, Ohm törvénye. 
 • Az áram hatásai (élettani, hő, kémiai, mágneses). Az áram hatásainak gyakorlati alkalmazása, különösen a háztartásban is használt eszközök. Baleset-megelőzés  
 • Áramforrások a mindennapi életben.  
 • Az elektromos munka és teljesítmény: Az elektromos munka fogalma, jele, mértékegysége. Az elektromos teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége 

 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode