Fizika

2022.11.15

Választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0006).

A testek mozgása

 • Egyenes vonalú egyenletes mozgás: pálya, út, elmozdulás, sebesség és egységei.
 • Változó mozgás: pillanatnyi sebesség, átlagsebesség.
 • Az egyenletesen változó mozgás: gyorsulás, szabadesés.

A dinamika alapjai

 • A tehetetlenség törvénye: a tömeg és mértékegységei.
 • A sűrűség és mértékegységei.
 • Erőhatás, erő és mértékegysége, iránymennyiség, támadáspont, hatásvonal.
 • Legismertebb erőfajták: gravitációs erő, súlyerő, rugalmas erő, súlytalanság.
 • Az erőmérés. Erő-ellenerő, rugós erőmérő, egyensúly.

Halmazállapotok

 • A nyomás fogalma: nyomóerő, nyomott felület, nyomás és mértékegysége.
 • A folyadékok nyomása: hidrosztatikai nyomás.
 • Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye.
 • A testek úszása, lebegése, és elmerülése: lebegés, úszás, merülés feltételei.
 • A gázok nyomása. Torricelli kísérlete, nyomáskülönbségen alapuló eszközök.

Hőjelenségek

 • A hőterjedés: hőáramlás, hővezetés, hősugárzás.
 • A hőtágulás, a Celsius-skála.
 • Halmazállapot-változások: az olvadás. A fagyás.
 • A víz sajátos viselkedése. Olvadáshő, olvadáspont, fagyáspont, fagyáshő.
 • Halmazállapot-változások: párolgás, forrás, lecsapódás. Párolgás, páratartalom, párolgási sebesség, forrás, forráspont, forráshő, lecsapódás.

Elektromosság

 • Az anyag részecskéinek szerkezete: elektron, proton, neutron, ion.
 • Elektromos vezetők, szigetelők, földelés, villámhárító.
 • Áramkör, áramforrás, az elektromos áram fogalma, áramerősség jele, mértékegysége,
 • Az elektromos áram mérése. Áramkörök alkotórészei. A kapcsolási jelek. Egyszerű és elágazó áramkörök. Rövidzárlat. Soros és párhuzamos kapcsolás
 • Feszültség. Feszültség jele, mértékegysége
 • Ellenállás, Ohm törvénye.
 • Az áram hatásai (élettani, hő, kémiai, mágneses). Az áram hatásainak gyakorlati alkalmazása, különösen a háztartásban is használt eszközök. Baleset-megelőzés
 • Áramforrások a mindennapi életben.
 • Az elektromos munka és teljesítmény: Az elektromos munka fogalma, jele, mértékegysége. Az elektromos teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége