Bemutatkozás

A Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium a főváros XX. kerületének városközpontjában található. Működtetője a Fővárosi Önkormányzat, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Külső-Pesti Tankerületi Központja.
Intézményünket 1981-ben alapították, általános iskolaként kezdte meg működését.  1985-ben négy évfolyamos gimnáziumi képzéssel bővült. 1991-ben az elsők között indítottuk a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést. Jelenleg az iskolában 12 évfolyamon folyik a képzés. Évek óta maximális kihasználtsággal működünk, tanulóink létszáma 1000 fölött van. Az alapító tantestületből ma is iskolánkban tanít Rigó László tanár úr. 
 
 
Iskolánk ellátja az általános iskolai és a gimnáziumi oktató-nevelő munka feladatait. Az általános iskola ismertetését ITT lehet megtekinteni, a gimnáziumi tagozatét pedig ITT
 
 

Iskolánk vezetése, tantestülete, dolgozói

Iskolavezetés

Igazgató:

Hollóné Kovács Éva            

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

hollone.kovacs.eva@nlgbp.hu

Igazgatóhelyettesek:  

Vargáné Nagy Erika

matematika – kémia szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

vargane.nagy.erika@nlgbp.hu

Sándor Erzsébet

francia nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető

sandor.erzsebet@nlgbp.hu

Krix Angéla

német nyelv és irodalom – pedagógia szakos középiskolai tanár

krix.angela@nlgbp.hu

A nevelőtestület tagjai:

Ági Veronika

angol nyelv szakos tanár

agi.veronika@nlgbp.hu

Balog Judit
 
matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár balog.judit@nlgbp.hu

Baranyi Ákos

angol szakos nyelvtanár

baranyi.akos@nlgbp.hu

Béla-Téglás Katalin

angol nyelv szakos középiskolai tanár

bela-teglas.katalin@nlgbp.hu

Boros Istvánné (Mária)

tanító, szakvizsgázott közoktatási vezető, fejlesztő pedagógus

boros.istvanne@nlgbp.hu

Brecsokné Kertész Ágnes  

matematika – rajz szakos középiskolai tanár

brecsokne.kertesz.agnes@nlgbp.hu

Czeczei Péter

biológia – földrajz szakos tanár (és tanító)

czeczei.peter@nlgbp.hu

Donát Andrea kémia szakos középiskolai tanár donat.andrea@nlgbp.hu
Frisch Tünde Viktória általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen tunde.frisch@nlgbp.hu

Gallai György

történelem- népművelés szakos középiskolai tanár

gallai.gyorgy@nlgbp.hu

Gáll Ildikó

középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő

gall.ildiko@nlgbp.hu

Gergelyi Katalin

magyar nyelv és irodalom – francia nyelv szakos középiskolai tanár

gergelyi.katalin@nlgbp.hu

Hegyi Mónika ének-zene, drámapedagógia - színi nevelés tanár hegyi.monika@nlgbp.hu

Hornyák Viktória

angol nyelv és irodalom szakos tanár

hornyak.viktoria@nlgbp.hu

Hosszú Erzsébet

angol nyelv és irodalom szakos tanár

hosszu.erzsebet@nlgbp.hu

Juhászné Kovács Ágnes

tanító

juhaszne.kovacs.agnes@nlgbp.hu

Kércsi Renáta

történelem szakos középiskolai tanár

kercsi.renata@nlgbp.hu

Király Judit (GYES-en)
 
tanító kiraly.judit@nlgbp.hu
Kisfaludi Karola tanító, természetismeret műveltségi terület, biológus kisfaludi.karola@nlgbp.hu

Kis-Kapin Éva Mária

magyar nyelv és irodalom - német nyelv szakos középiskolai tanár

kis-kapin.eva.maria@nlgbp.hu

Kissné Takács Edina

tanító

kissne.takacs.edina@nlgbp.hu

Kiss Zoltán
 
középiskolai testnevelő tanár kiss.zoltan@nlgbp.hu

Klacsákné Tóth Ágota

matematika - fizika – informatika szakos középiskolai tanár

klacsakne.toth.agota@nlgbp.hu

Koltai Valéria

kémia – informatika szakos általános iskolai tanár

koltai.valeria@nlgbp.hu

Kormosné Póth Irén

technika szakos általános iskolai tanár, tanító

kormosne.poth.iren@nlgbp.hu 

Kovács Ádám egészségfejlesztés – rekreáció BSC, kosárlabda edző kovacs.adam@nlgbp.hu

Kováts Enikő Kincső

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

kovats.eniko.kincso@nlgbp.hu

Krémer Csilla

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

kremer.csilla@nlgbp.hu

Kubina-Szokoly Eszter testnevelés szakos tanár szokoly.eszter@nlgbp.hu
Lendvai Gyula olasz nyelv szakos középiskolai tanár lendvai.gyula@nlgbp.hu

Linkai Virág

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, fejlesztő pedagógus

linkai.virag@nlgbp.hu

Lukács Ervinné (Gabriella)

matematika – kémia szakos középiskolai tanár

lukacs.ervinne@nlgbp.hu

Malatinszky Mercédesz Boglárka általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen malatinszky.mercedesz@nlgbp.hu
Milák Zsuzsanna angol nyelv szakos középiskolai tanár fulopne.milak.zsuzsanna@nlgbp.hu
Mucsics Valéria biológia szakos tanár mucsics.valeria@nlgbp.hu

Orgoványi Anikó

olasz nyelv szakos középiskolai tanár

orgovanyi.aniko@nlgbp.hu

Őze Ildikó

tanító

oze.ildiko@nlgbp.hu

Pálinkás Ágnes

angol szakos nyelvtanár

palinkas.agnes@nlgbp.hu

Pásztor Éva
 
angol nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár pasztor.eva@nlgbp.hu
Patakné Dudás Tünde orosz – angol szakos tanár patakne.dudas.tunde@nlgbp.hu

Pintér Andrea

matematika – fizika – informatika szakos középiskolai tanár

pinter.andrea@nlgbp.hu

Porcsinné Ugron Enikő

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

eniporcsin@nlgbp.hu

Sándor Andrea

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

sandor.andrea@nlgbp.hu

Schmidtné Segesdi Judit

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

schmidtne.segesdi.judit@nlgbp.hu

Sipkáné Smuk Éva

tanító, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus

sipkane.smuk.eva@nlgbp.hu

Sóós Zsuzsanna általános iskolai tanító soos.zsuzsanna@nlgbp.hu

Stanczl Mária

tanító

stanczl.maria@nlgbp.hu

Szabó Boglárka Gyöngyi okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár és informatikus könyvtáros szabo.boglarka.gyongyi@nlgbp.hu
Szabó-Csonka Erika általános iskolai tanító angol műveltségi területen csonka.erika@nlgbp.hu

Szatmári Ildikó

tanító

szatmari.ildiko@nlgbp.hu

Székely Gabriella

középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő

szekely.gabriella@nlgbp.hu

Székelyné Tömböly Zsuzsanna matematika, fizika, számítástechnika szakos tanár szekelyne.tomboly.zsuzsanna@nlgbp.hu
Szereday Orsolya
 
iskolapszichológus szereday.orsolya@nlgbp.hu
Szilágyi Hajnalka általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel szilagyi.hajnalka@nlgbp.hu

Szilágyi Mónika

matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos általános iskolai tanár

szilagyi.monika@nlgbp.hu

Szurma Judit

magyar nyelv és irodalom szak középiskolai tanár

szurma.judit@nlgbp.hu

Tordai Diána

biológia szakos középiskolai tanár, földrajz szakos tanár

tordai.diana@nlgbp.hu

Tóth Éva

középiskolai testnevelő tanár, földrajz szakos középiskolai tanár 

toth.eva@nlgbp.hu

Tóthné Boros Zsuzsanna

tanító, testnevelő és gyógytestnevelő tanár

tothne.boros.zsuzsanna@nlgbp.hu

Tóthné Náhlik Krisztina Róza általános iskolai tanító angol műveltségi területen tothne.nahlik.krisztina@nlgbp.hu

Tribusz Anna

német nyelv szakos középiskolai tanár

tribusz.anna@nlgbp.hu

Ujhelyi Eszter okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár, középiskolai művészeti szaktanár ujhelyi.eszter@nlgbp.hu
Varanka-Farkas Katalin matematika és fizika szakos tanár varanka-farkas.katalin@nlgbp.hu

Varga Beáta

tanító

varga.beata@nlgbp.hu

Varga Gabriella

biológia-földrajz szakos középiskolai tanár   

varga.gabriella@nlgbp.hu

Varga Mónika Anett magyar nyelv és irodalom – latin nyelv szakos középiskolai tanár kissne.varga.monika@nlgbp.hu
Varga Zsófia okleveles olasz és történelem szakos tanár varga.zsofia@nlgbp.hu

Vida Béla

középiskolai testnevelő tanár, rekreáció szakos végzettséggel

vida.bela@nlgbp.hu

 

Zafírné Szabó Györgyi informatikus könyvtáros – angol nyelv szakos tanár zafirne.szabo.gyorgyi@nlgbp.hu
Zétényiné Keszler Andrea olasz nyelv szakos tanár
 
keszler.andrea@nlgbp.hu

Pedagógiai munkát segítők:

Balázs Nóra  laboráns (felsőfokú hulladékgazdálkodási technikus)  balazs.nora@nlgbp.hu
Barisné Dam Anikó
 
iskolatitkár (különböző ügyintézői feladatok, egészségügyi szakközépiskolai érettségi) barisne.dam.aniko@nlgbp.hu
Ficzere-Káldi Henriett kézbesítő - adminisztrátor ficzere.heni@nlgbp.hu
Hargitai Ágnes védőnő  
Mag Esztella
 
védőnő  
Magyarné Till Kornélia  iskolatitkár (tanügyi előadó, főiskolai végzettség) magyarne.till.kornelia@nlgbp.hu
Pálfalvai Daniella
 
pedagógia asszisztens  palfalvai.daniella@nlgbp.hu
Salamon Tamás pedagógia asszisztens (oktatástechnikus)
 
 

 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.