2017/2018-es tanév ebédrendje

Tisztelt Szülők!


Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal:

-         az ebédmegrendelő lapot, mindenkinek ki kell tölteni, ami a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat tartalmazza. Letölthető itt.

-           a nyilatkozatot, ha valamilyen kedvezményre jogosultak. Letölthető: itt.

·        Három vagy több gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérem kitölteni, más igazolás nem szükséges. (Igénybe veheti, akinek három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16000Ft, illetve három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17000Ft összegű családi pótlékot utalnak.)

·         Tartós betegség esetén csatolni kell a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az emelt szintű családi pótlék folyósításáról.

-          Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudom elfogadni. Letölthető: itt

·        Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát.

·        Ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásban részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről. 

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

 

Az ebédbefizetés időpontjai mind a honlapon, mind az iskola kapuján minden hónapban kifüggesztésre kerülnek. 

 

Ebédlemondás:

Betegség és egyéb hiányzások esetén kizárólag a következő email címen lehet lemondani az ebédet: ebed@nlgbp.hu

Az ebédlemondást az előtte lévő napon reggel 9:00-ig tudom elfogadni.

Az e-mailnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

ISKOLA NEVE, GYERMEK NEVE, OSZTÁLYA, valamint a LEMONDANI KÍVÁNT NAP (OK) dátum szerint feltüntetve.

Bármilyen probléma felmerülése esetén elérhető vagyok az ebed@nlgbp.hu e-mail címen, vagy a 20/852-8591 telefonszámon.

 

                                                                  Surányi Erika

                                                                      ügyintéző

 

Kelt: 2017. augusztus 7.

Az ebéd díja átutalással is fizethető, de csak az év elején kötelezően kitöltendő nyilatkozat ladása után. (Ez azt jelenti, hogy az augusztus végi befizetésnél mindenképpen személyesen kell megjelenni az iskolában.)

Átutalás az ÉSZGSZ részére: OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

A közleményben feltüntetni: gyermek neve, osztálya, választott menü, az iskola nevének rövidítése: NLG

 

Ebédbefizetés 2018. május hónapra 

(21 nap)

Általános iskolai ebéd 1-8. évfolyam: 299,72 Ft/nap

 • teljes ár esetén fizetendő:  6295 Ft 50%-os
 • kedvezmény esetén:  3145 Ft

Általános iskolai 3x étkezés 1-4 évfolyam: 508Ft/nap

 • teljes ár esetén fizetendő:  10 670 Ft 50%-os
 • kedvezmény esetén fizetendő:  5335 Ft

Gimnáziumi ebéd:9-12. évfolyam: 350,52-Ft/nap

 • teljes ár esetén fizetendő:  7010 Ft 50%-os
 • kedvezmény esetén:  3505 Ft

Felnőtt étkezés: 650 Ft/nap

 

 

A befizetés időpontjai:

 

 • 2018. április 20-án pénteken 7:00–10:00 óráig
 • 2018. április 23-án hétfőn 16:00-18:00 óráig  
 • 2018. április 24-én kedden 16:00-18:00 óráig

Átutalás: április 25-ig!  

 
 

A JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK SZERINT:

A Gyvt.40 § (4) pont alapján 50%-os étkezési térítési díjat fizet:

 • 3 vagy több gyermekes családoknál gyermekenként
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (orvosi igazolással)
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  gyermek, ha a 9-13. évfolyam tanulója (az Önkormányzat határozatának másolatát csatolni kell)

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1-8.oszt. tanulóknak nem kell étkezési térítési díjat fizetniük!

A kedvezményre jogosultaknak a portán található nyomtatványt év elején ki kell tölteniük!

Az ingyenesen étekzőknek is jelezniük kell étkezési szándékukat, illetve az esetleges lemondást is.

Közegészségügyi okból az iskolából étel nem vihető el.

 

Elérhetőség

Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode