2019/2020-as tanév ebédrendje

Tisztelt Szülők!

Az alábbiaknél részletesebb tájékoztató innen letölthető, illetve innen letölthető egy szülőknek szóló levél, amely ugyancsak tartalmaz kiegészítő információkat.

Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal:

-         a 2019/2020. évre szóló étkezési megrendelő lapot, mindenkinek ki kell tölteni, ami a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat tartalmazza. Letölthető itt, vagy átvehető az ebédbefizetési napokon.

-           az adatvédelmi nyilatkozatot, mely letölthető: itt, vagy ugyancsak átvehető az ebédbefizetési napokon.

-           a nyilatkozatot, ha valamilyen kedvezményre jogosultak. Letölthető: itt, vagy átvehető az ebédbefizetési napokon.

·        Három vagy több gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérem kitölteni, más igazolás nem szükséges. (Igénybe veheti, akinek három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16000Ft, illetve három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17000Ft összegű családi pótlékot utalnak.)

·         Tartós betegség esetén csatolni kell a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az emelt szintű családi pótlék folyósításáról.

-          Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudom elfogadni. Letölthető: itt

·        Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát.

·        Ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásban részesül, csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről. Igazolás nyomtatványa: itt

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Étkezési megrendelő lap hiányában nem áll módunkban étkezést biztosítani, illetve ha a kedvezményre jogosító dokumentum hiányzik, csak teljes árú étkezést tudunk biztosítani.

Az ebédbefizetés időpontjai mind a honlapon, mind az iskola kapuján minden hónapban kifüggesztésre kerülnek. 

Az átutalással fizetők legyenek szívesek ezt az adatlapot is kitöltve leadni.

Ebédlemondás:

Betegség és egyéb hiányzások esetén kizárólag a következő email címen lehet lemondani az ebédet: ebed@nlgbp.hu

Az ebédlemondást az előtte lévő napon reggel 9:00-ig tudom elfogadni.

Az e-mailnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

ISKOLA NEVE, GYERMEK NEVE, OSZTÁLYA, valamint a LEMONDANI KÍVÁNT NAP (OK) dátum szerint feltüntetve.

Bármilyen probléma felmerülése esetén elérhető vagyok az ebed@nlgbp.hu e-mail címen, vagy a 20/852-8595 telefonszámon.

 

                                                                  Juhász Rita

                                                              gazdasági ügyintéző

                                                                 06 20 8528595

 

Kelt: 2019. május 14.

 

Kiegészítő információ 

a decemberi ebédbefizetéssel kapcsolatosan

  • 2019. december 7-én szombaton a Diákönkormányzat napja lesz (8-tól 12-ig, utána összevont ügyelet)
  • 2019. december 14-én szombaton rövidebb tanítási nap lesz (1-4. tanóra, utána összevont ügyelet)
  • 2019. december 20-án pénteken rövidebb tanítási nap lesz (1-3. tanóra, utána összevont ügyelet)

Kérjük a kedves szülőket, hogy ennek figyelembevételével rendeljenek ebédet a fenti napokra!

 

 

A JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK SZERINT:

A Gyvt.40 § (4) pont alapján 50%-os étkezési térítési díjat fizet:

  • 3 vagy több gyermekes családoknál gyermekenként
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (orvosi igazolással)
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  gyermek, ha a 9-13. évfolyam tanulója (az Önkormányzat határozatának másolatát csatolni kell)

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1-8.oszt. tanulóknak nem kell étkezési térítési díjat fizetniük!

A kedvezményre jogosultaknak a portán található nyomtatványt év elején ki kell tölteniük!

Az ingyenesen étekzőknek is jelezniük kell étkezési szándékukat, illetve az esetleges lemondást is.

Közegészségügyi okból az iskolából étel nem vihető el.

 

Az ebéd díja átutalással is fizethető, de csak az év elején kötelezően kitöltendő nyilatkozat ladása után (innen letölthető). (Ez azt jelenti, hogy az augusztus végi befizetésnél mindenképpen személyesen kell megjelenni az iskolában.) Lehetőség van év közben is áttérni az átutalásos befizetésre, de ezt személyesen kell jelezni ebédbefizetési napon az ügyintézőnél.

Átutalás az ÉSZGSZ részére: OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

A közleményben feltüntetni: gyermek neve, osztálya, választott menü, az iskola nevének rövidítése: NLG

 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode